Total accommodation: 450 Ppl
Address: 8200 Veszprém, Egyetem u. 12. -  map
Web: kollegiumok.uni-pannon.hu/kollegiumok/veszprem/kozponti-kollegium
Web: ONLINE BOOKING
Phone: +36 (88) 800-000


Pannon Egyetem - Központi Kollégium, 1. kép - Veszprém


Pannon Egyetem - Központi Kollégium, Photo 1. - Hungary - Veszprém


Pannon Egyetem - Központi Kollégium, Photo 1. - Ungarn - Veszprém


Releases | Impressum
Aerial photos by Civertan Studio
© 1989 - 2022 IranyMagyarorszag.hu

Sunday, 3. July 2022. - 09:52:45